DBS

HHT int banner pms158 2014Een nieuw instrument voor DBS chirurgie

Voor aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, epilepsie en verschillende gedragsstoornissen bestaan er op het moment tal van medicijnen. Deze bieden aan het begin van de behandeling vaak bevredigende resultaten, maar naarmate de aandoening zich vordert, moet de dosering verhoogd worden. Dit leidt tot bijwerkingen die evenredig met het verhogen van de dosering toenemen. In bepaalde gevallen wordt zo het middel erger dan de kwaal en gaat men op zoek naar een alternatief om de kwaliteit van leven voor de patiënt acceptabel te houden.

Deep Brain Stimulation (DBS) kan hier uitkomst bieden, ware het niet dat de kosten van de ingreep en het te implanteren systeem hoog zijn. Op dit moment spreken we over ongeveer 50k€ totaal, met vervolgens iedere 3 á 5 jaar een operatieve vervanging van de batterij. Bovendien brengt iedere chirurgische ingreep risico’s met zich mee, zeker wanneer er zoals bij DBS een implantaat wordt geplaatst in de hersenen. Door dit alles wordt DBS nu nog gezien als laatste redmiddel in plaats van maatstaaf in de behandeling.

Sinds 2013 werkt een kleine groep onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven aan een nieuw operatie-instrument voor DBS. Het resultaat na twee jaar onderzoek is een prototype van een volledig MRI-compatibel operatie-instrument voor DBS. Met als troeven een reductie van de operatieduur van 5 á 6 uur naar ongeveer 2 uur en de verhoogde nauwkeurigheid waarmee de stimulatie-elektroden kunnen worden geplaatst, zetten we in op ons voornaamste doel: DBS voor eer patiënten beschikbaar maken door de kosten en risico’s van de operatie omlaag te brengen.

A new instrument for DBS surgery

Various medicine is available for ailments like Parkinson’s disease, epilepsy and different behavioral disorders. Initially these often provide satisfying results, but after prolonged use their dose needs to be increased with increasing side effects as result. These side effects can be worse than the initial disease and then an alternative treatment has to be found to keep the patient’s quality of life at an acceptable level. Deep Brain Stimulation can provide such treatment, although at the moment the cost involved is high. Currently we speak of 50k€ for surgery and the implantable system together. Furthermore, a surgical replacement of the system’s battery is required every 3 to 5 years. Apart
from the cost involved, every surgical intervention implies risks for the patient’s health, especially when an implant is placed in the brain as for DBS. All these factors combined currently make DBS a last resort in treatment, instead of a standard.

As of 2013 a small research group at Eindhoven University of Technology is working on a new surgical instrument for DBS. After two years of research this has resulted in a prototype of a fully MRI-compatible instrument for DBS surgery. Its key features are an expected reduction in surgery time from approximately 5 hours to 2 hours and an improved electrode placement accuracy. These will aid in achieving the ultimate goal: to have DBS available for more patients by a reduction in cost and risks involved.

Contactgegevens / Contact details
Ir. Marc Janssens, PhD student
Department of Mechanical Engineering
Control Systems Technology group
P.O. Box 513, 5600 MB, Eindhoven, The Netherlands
Den Dolech 2, 5612 AZ, Eindhoven, The Netherlands
Internal address: Gem-N 0.68

T: +31 40 247 4580
E: m.janssens@tue.nl

This entry was posted in Allgemein. Bookmark the permalink.