TROPOMI – Smart study on the Climate

HHT int banner pms158 2014Om klimaatverandering nauwkeurig in de gaten te kunnen houden worden in Nederland ruimte-instrumenten ontwikkeld die in de barre omstandigheden in de ruimte de aardse atmosfeer kunnen observeren. Zo nauwkeurig dat ze atomen en moleculen kunnen detecteren in de verste uithoeken van het heelal, maar ook sporegassen in de atmosfeer. Deze gevoelige apparatuur moet daarbij ook nog eens het geweld van een raketlancering doorstaan.Unbenannt 1

Nederland heeft een leidende positie in aardobservatie instrumenten. De extreme omstandigheden in de ruimte vragen het uiterste van de materialen waarmee ruimtetechnologie wordt gebouwd. Europese slimme satellieten zijn speciaal ontworpen voor hun taak in het klimaatonderzoek, en bij ESTEC in Noordwijk geassembleerd en getest. Nederlandse bedrijven en instituten werken aan het ruimte-instrument TROPOMI, dat in 2015 de ruimte in gaat op de ESA-satelliet Sentinel-5-precursor. TROPOMI staat voor Tropospheric Ozone Monitoring Instrument. Een Nederlands top-instrument,
dat een belangrijke rol in wereldwijd klimaatonderzoek zal spelen, en indirect bijdraagt aan de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en gezondheid. Met ongekende precisie meet TROPOMI luchtvervuiling en broeikasgassen over de hele wereld, tussen de wolken door. Daarmee is het een van de meest innovatieve waarnemingsinstrumenten die onder barre omstandigheden in de vijandige ruimte hun werk doen. TROPOMI biedt nauwkeurige metingen van sporegassen waardoor een beter begrip ontstaat van de samenstelling van de atmosfeer en de veranderingen die hierin plaatsvinden. Met dit instrument is het bijvoorbeeld mogelijk om asdeeltjes na vulkaanuitbarstingen te volgen, waarmee besloten kan worden welke delen van het luchtruim tijdelijk voor vliegverkeer moeten worden afgesloten. TROPOMI  biedt een wereldwijd observatie systeem voor klimaatverandering en luchtkwaliteit, monitoring van de samenstelling van de atmosfeer, begrip over de troposfeer, en brengt antropogene emissies op een wereldwijde schaal in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de verschillende effecten die industrie en klimaatveranderingen op de atmosfeer hebben. De missie zal data-continuïteit bieden voor atmosferische sporegas metingen met sterk verbeterde ruimtelijke resolutie en gevoeligheid, in vergelijking met de eerdere instrumenten SCIAMACHY en OMI.

Unbenannt 2Toepassingen van satellietdata

Het verwerken en interpreteren van die gegevens, en het delen van uitkomsten met verschillende gebruikers, is een discipline op zich. Nederland is hierin wereldspeler. Het ruimteonderzoeksinstituut SRON is wereldtop op het gebied van sterrenkundig en aardgericht ruimteonderzoek. In Wageningen zit wereldexpertise op monitoring van vegetatie vanuit de ruimte en het KNMI is vermaard om zijn kennis van de interpretatie van atmosferische data. Toepassingen van ruimtevaart dringen door tot in de haarvaten van de samenleving. Dat is niet alleen de verdienste van de ruimtevaartsector, maar ook van de slimme ondernemers die vanuit de satellietdata producten ontwikkelen waar een eindgebruiker om vraagt.

TROPOMI is een samenwerking tussen Dutch Space, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO, de ruimtevaartorganisatie van de Nederlandse overheid. De verschillende Nederlandse partners bieden baanbrekende technologieën die in TROPOMI samenkommen.

Information is available through the Netherlands Space Office.

Contact:
Jasper Wamsteker
Head of communication and education
…………………………………………………………………………………….
Netherlands Space Office (NSO)
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | The Hague | The Netherlands
P.O. Box 93144 | 2509 AC | The Hague | The Netherlands
T +31 (0) 88 602 45 49
www.NLSpace.nl

 

This entry was posted in Allgemein. Bookmark the permalink.